Pts

1 2 3 4 5 6 7
Yoshimura/Ishikawa 8 8 11 10 11 11 11
Chen/Cheng 11 11 8 12 4 9 5

Eventos

 • Game 1 Race to 3 - Chen/Cheng
 • Game 1 Race to 5 - Chen/Cheng
 • Game 1 Race to 7 - Chen/Cheng
 • Game 1 Race to 9 - Chen/Cheng
 • Game 1 - Chen/Cheng won 8-11
 • 8-11: Game 1 Score
 • Game 2 Race to 3 - Chen/Cheng
 • Game 2 Race to 5 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 2 Race to 7 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 2 Race to 9 - Chen/Cheng
 • Game 2 - Chen/Cheng won 8-11
 • 8-11: Game 2 Score
 • Game 3 Race to 3 - Chen/Cheng
 • Game 3 Race to 5 - Chen/Cheng
 • Game 3 Race to 7 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 3 Race to 9 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 3 - Yoshimura/Ishikawa won 11-8
 • 11-8: Game 3 Score
 • Game 4 Race to 3 - Chen/Cheng
 • Game 4 Race to 5 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 4 Race to 7 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 4 Race to 9 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 4 - Chen/Cheng won 10-12
 • 10-12: Game 4 Score
 • Game 5 Race to 3 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 5 Race to 5 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 5 Race to 7 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 5 Race to 9 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 5 - Yoshimura/Ishikawa won 11-4
 • 11-4: Game 5 Score
 • Game 6 Race to 3 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 6 Race to 5 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 6 Race to 7 - Chen/Cheng
 • Game 6 Race to 9 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 6 - Yoshimura/Ishikawa won 11-9
 • 11-9: Game 6 Score
 • Game 7 Race to 3 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 7 Race to 5 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 7 Race to 7 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 7 Race to 9 - Yoshimura/Ishikawa
 • Game 7 - Yoshimura/Ishikawa won 11-5
 • 11-5: Game 7 Score